9 hạng giấy phép lái xe và những điểm khác nhau của nó

Thời gian làm việc của lái xe không quá 10 tiếng và không cầm lái liên tục quá 4 tiếng.
oi-c77a

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *