giấy phép ô tô là gì

9 hạng giấy phép lái xe và những điểm khác nhau của nó

oi-c77a

Thời gian làm việc của lái xe không quá 10 tiếng và không cầm lái liên tục quá 4 tiếng.